Imaging moments of unity... Photography with a soul.

Algemene VoorwaardenGebruikslicenties

De rechten van het beeldmateriaal op deze website blijven ten alle tijde eigendom van de fotograaf : Steppeland - Lutgarde De Brouwer. Alle foto's op deze website vallen onder het copyright, en kunnen niet gedownload worden zonder mijn voorafgaande toestemming. Het is mogelijk tegen vergoeding een licentie te verkrijgen voor het gebruik van mijn foto's, zoals hieronder beschreven:


1. Licentie voor klein persoonlijk gebruik
Afbeeldingen beschikbaar gemaakt onder deze licentie mogen alleen gebruikt worden voor je eigen archief, persoonlijke fotoalbums of andere artikelen en/of social media zoals Facebook en Twitter. Je mag de foto’s onbeperkt voor jezelf gebruiken. Deze licentie geldt echter alleen voor privé gebruik. Voor zakelijk of commercieel gebruik geldt een andere regeling. (zie hieronder)


2. Licentie voor niet-exclusief commercieel en niet-commercieel gebruik
De klant/opdrachtgever krijgt hiermee het wereldwijde, royaltyvrije, niet-exclusieve recht om de aangeboden afbeeldingen te downloaden, bewerken, publiceren, reproduceren en vertonen, inclusief op websites en social media. Deze licentie geldt voor zowel commercieel als niet-commercieel gebruik. De foto’s kunnen ook gebruikt worden in kranten (persberichten en zo) en tijdschriften, voor zoverre hiermee de persoonlijke of zakelijke belangen van de klant/opdrachtgever gediend worden. Het artikel of persbericht moet dus over jou, jouw werk of bedrijf gaan.


Voor alle licenties geldt:

Waar mogelijk wordt de naam van de fotograaf vermeld : ‘Foto: Steppeland’


Het is onder deze licenties niet toegestaan om:

- de afbeeldingen te verkopen;
- de afbeeldingen te claimen als eigen werk;
- de afbeeldingen te uploaden naar stockfoto websites, fotoalbums, online galeries of andere vormen van database;
- de afbeeldingen zonder toestemming van de fotograaf direct of indirect beschikbaar te stellen aan derden. Eventuele derden, die de foto’s ook willen gebruiken, kunnen contact opnemen met de fotograaf, die hen daar, mits met toestemming van de originele opdrachtgever, een vriendelijk aanbod voor zal doen. Hieronder valt ook het gebruik van de afbeeldingen in persberichten of artikelen die geen betrekking hebben op persoonlijke of zakelijke belangen van de klant.
- de afbeeldingen te gebruiken voor illegale doeleinden of doeleinden die de goede reputatie van de fotograaf, afgebeelde personen, of de mensheid in het algemeen zouden kunnen schaden.


De fotograaf behoudt het recht :
de foto’s ook aan anderen te licentieren, de afbeeldingen te publiceren op eigen website en social media, en de beelden aan te bieden via stock sites, voor zoverre hiermee het persoonsrecht of eigendomsrecht van de klant/opdrachtgever en of geportretteerden wordt gerespecteerd.


Door het downloaden van afbeeldingen van mijn website verklaart u zich akkoord met de door u overeengekomen licentie overeenkomst.

Naam

Steppeland - Lutgarde De Brouwer

Telefoon : 06-225 25 241

Contact : steppeland@gmail.com
Powered by PhotoDeck